Pubblicata il 13/03/2019
Stennute sóp’a ‘na sègge a sdraje
a uardà u cile me suffreméje
k’i stèlle sparpaghjate. ‘Na stèlle
kadènde akkum’a frècce sciuvuléje
strasfurmanne ‘a nòtte dinda jurne
k’u lustròre suje. Dì vularrìje
nu vulìje, ma éje skumbarute
akkussì akkume éje kumbarute:
dinda a nu valéne! A’ vita mìje
arrepènze, u kuje jì s’akkòrce
a uardate d’ucchje. Éje fatte
de tanda pikkule prjèzze, ùuàle
a menuskulicchje fjure. Sònne tande
ka nenn’i arrjèsce a tenè a mènde
è njanghe è kundà, ma ka l’aneme
fanne resperà, è nd’u ògge kambà,
ka nenn’éje ajìre è nzarrà kraje,
pekkè né nd’u ‘jìre è nnè nd’u kraje
ninde de ninde putarraghje maje fà.
nu ògge ka éje state, éje è ssarrà
pessèmbe u jurne juste pe amà,
pe kréde, pe fà è, sòpattutte, kambà!

steso su di una sdraio
mi soffermo a guardare il cielo
con le stelle sparpagliate. Una stella
cadente sfreccia
trasformando la notte in giorno
col suo bagliore. Vorrei esprimere
un desiderio, ma è scomparsa
così come è apparsa:
in un baleno! Alla mia vita
ripenso, il cui cammino si accorcia
a vista d’occhio. È fatta
di tante piccole felicità, simili
a minuscoli fiori. Sono tante
che non riesco a ricordarle
e neppure a contarle, ma che l’anima
fanno respirare, e nell’oggi vivere,
che non è ieri e non sarà domani,
perché né ieri e né domani
nulla potrò mai fare.
un oggi che è stato, è e sarà
per sempre il giorno giusto per amare,
per credere, per fare e, soprattutto, vivere!
  • Attualmente 4/5 meriti.
4,0/5 meriti (2 voti)