Pubblicata il 25/02/2019
Facènne u strusce p’u pajése mìje
nda ògnè óre è mumènde véde
krestjane de tutte i kelure: janghe
è nireve, rusce è jalle ka vanne
p’i strate vennènne sckitte cianfrusagghje;
avete ka tròmme è fresammòneke
sònene; avete k’a mane tènnene.
sònne krestjane ka ninde hanne:
nè nu skarajazze pe s’arrepusà,
nè kakkè kusètte da putè magnà.
nd’i ucchje lustre lóre se pónne lègge
stòrje de pùvertà ka n’arje jèttene
speranze è u ‘vvenì skangèllene.
ma lóre speranze è ‘vvenì tènene
pekkè feduce hanne nd’a gènde
pe n’ajute avè pe putè kambà.
avvóte ke lóre me frèmme a parlà
pe cerkà d’ i putè arrjalà
kakkè rerute ka maje mòstrene.
ma i paróle mìje assemègghjene
skritte sóp’ò vinde ò sóp’a l’akkue
de ‘na jummare pekkè se ne vanne
akkussì kume d’a vòkke aèscene.
pe me sènde a kuscènze mbace, ‘m’mane
dìce ò vinde cendèseme ce mètte
è me ne vake. Kuann’a kase tòrne
u penzire mìje a lóre vace è kunne
me rènne k’a mbambere agghje parlate;
ka me sònghe chjù ò méne kumburtate
kum’ò mare kè atturne a’ tèrre vace,
kum’a nu kacciune k’a Markòfje sckame.
nu bbèlle pjatte de fumande trucchjele
da mugghjèreme k’ammòre appreparate
de kuilli krestjane me ne face skurdà.
È ‘a kuscènza mìje ka fine fà?
a karte kuarandòtte se ne vace
nda kuillu pjatte ka ‘m’mòstre stace
sóp’a tavele kum’a nu rè ngurunate!

Passeggiando per il mio paese
durante il giorno vedo
gente di ogni colore: bianchi
e neri, rossi e gialli che vanno
vendendo per le strade cianfrusaglie;
altri che trombe e fisarmoniche
suonano; altri che tendono la mano.
È gente che non ha nulla:
né un giaciglio per riposarsi,
né qualcosina da poter mangiare.
nei loro occhi lucidi si possono leggere
storie di povertà che uccidono
speranze e cancellano il futuro.
ma loro hanno speranza e futuro
perché hanno fiducia nella gente
per avere un aiutino per poter vivere.
a volte mi fermo a parlare con loro
per cercare di poter loro donare
qualche sorriso che mai mostrano.
ma le mie parole somigliano
scritte sul vento o sull’acqua
di un fiume perché vanno via
così come escono dalla bocca.
per sentirmi in pace con la coscienza, in mano
loro metto dieci o venti centesimi
e mi allontano. Quando torno a casa
il mio pensiero va a loro e conto
mi rendo che a vanvera ho parlato;
che più o meno mi sono comportato
come il mare che gira attorno all’isola,
come un cane che abbaia alla luna.
un bel piatto di fumanti troccoli
preparato con amore da mia moglie
mi fa dimenticare di quella gente.
e la mia coscienza che fine fa?
finisce a carte quarantotto
in quel piatto che in mostra sta
sul tavolo come un re sul trono!
  • Attualmente 4.66667/5 meriti.
4,7/5 meriti (3 voti)