Pubblicata il 04/11/2017
stammatin’ quann’Ella ch’ess’
nnant’ cas’ i’ la fermass’
senza manch’ corr' l’appriess’
i’ uless’ c’accussì foss’
e pot’ess’ o nun pot’ ess’
ca putess’ fa sta prumess’:
se tu uoi’ e m’ rai’ lu permess’
i’ a Te zit’ te fazz’ e r’ press’
e t’ spos’ primm’ ca ess’
crammatin’ la prima mess’.

e pot’ess’ e nun pot’ess’
ca tu subbet’ m’ renneass’
ma pot’ess’ e i’ ru buless’
ca tu subbet’ m’ respunniss’
s’ uoi’ propri’ ca pozz’ ess’
andù tat’ tu curr’ e r’ press’
p’ berè s’ t’ rai’ lu permess’
r’ t’ fa pur’i zit’ lu stess’
e pot’ess’ sì ca potess’
ca ru megli’ p’ nui’ arrevass’

e sapit’ l’attan’ ch’ diss’
quann’ vedd’ ca’ i era russ’
ch’era zuopp’ e cecat’ cumm’ess’
chi ng' lu rai’ megli’ r’ quiss’
e pot’ess’ma cert' pot’ ess’:
nbaravis nun ng’ sciat’ r’ press’.

purluparavisnunèptuttnmsquattro9mbre2017
  • Attualmente 5/5 meriti.
5,0/5 meriti (3 voti)