Pubblicata il 26/09/2001
premio speciale alla II edizione del premio "Igino Giordani"
di M. Falci

Ti vogliu parlari ccu i paroli
ca me matri m'insignò di nicu,
quannu a vucca mi sapiva di latti
e idda era bedda, giuvina e forti.

Ti vogliu parlari di stu paisi ca mori,
di stu paisi ca çiauria di sùrfaru,
di sti casi addutati d'i patri,
di sudùra di sangu mpastati.

Di sti casi ca cadinu a pizzi,
di sti petri di Sabbucina e sugliati
ca pari ca parlanu e nni gridanu: "Pazzi!"
ricurdannumi comu foru travagliati.

Nun ni canuscimu cchiù tra paisani,
parimu furisteri spirduti e stanchi,
quagliati intra li machini affumati,
e nni dicimu parulazzi si nni truzzamu.

La sira sti strati su vacanti,
un disertu li quarteri,
gatti e cani su patruna
di sti lochi abbannunati.

E m'allammicu pinsannu a ddi stratuzzi
unni jucavamu ccù a strummula e "a mucciarè"
mentri passava u carrettu du salinaru
e a sira si sintìa a vuci di lu cardunaru.

E m'allammicu pinsannu a ddi passiati
ccù l'amici picciuttazzi
quannu i to occhi niuri taliavanu i mia
e parìa ca lu cori mi squagliava.

Ora nni immu a nchiuiri nni sti palazzuna
ca parinu scatuluna spirtusati
unni u caluriddu nun callia lu cori,
unni u televisuri parla ppi nui...
  • Attualmente 5/5 meriti.
5,0/5 meriti (1 voti)